Baade-Og Torsdag

Der må jo være en grund til, at menneskenes børn (og menneskene) begår de samme fejl generation efter generation. I Baade-Og Torsdag samles og anvendes den viden og de overvejelser, der findes i Baade-Og Mandag, Tirsdag og Onsdag.

Den korte version af konklusionen er: Vi begår de samme fejl generation efter generation, fordi hver generation fødes lige så forudsætningsløs som den forrige. Kun når og hvis vi rent faktisk tager ved lære af tidligere generationer og deres fejltagelser, kan vi undgå dem selv.

Stenalderfolk i cyberspace
Et helt centralt problem, vi står overfor, er, at vi nu har opfundet en verden, der er så kompleks, at vi ikke længere selv kan forstå den. Praktisk taget ingen af os.

Sådan har det naturligvis altid været, for helt generelt kommer erfaring forud for erkendelse. Det er et fundamentalt livsvilkår.

Forskellen på i dag samt al fremtid og så fortiden er, at fra og med vor tid, kan de beslutninger, vi træffer, få globale konsekvenser.

Desuden er vores hjerner helt fundamentalt ikke bygget til den moderne livsstil, vi har. Vi er bygget til at leve i små flokke, hvor alle kender alle, og hvor dagligdagen er struktureret af kollektive ritualer. Den verden findes ikke mere, og derfor er det umådelig vanskeligt for mange af os at finde mening i tilværelsen eller at begå os meningsfuldt i den.

hus_200Et konkret eksempel på, hvor bundet vi er til vores biologi, kan illustreres af, hvordan børn typisk tegner huse: De ligner i virkeligheden mere et ansigt med to øjne. Der findes ikke nogen huse med en dør i midten og to vinduer ovenover. Men hvorfor tegner børn så huse på den måde? Formentlig fordi vi har et helt center i hjernen, som udelukkende tager sig af at genkende ansigter. En af de væsentligste betingelser for vores overlevelse er at få øje på, aflæse, genkende, afkode, tolke og forstå ansigter.

Politiske konsekvenser
Vores hjerner har desuden nogle sociale og følelsesmæssige anlæg, der er top-tunet til at følge karismatiske ledere men ikke til at gennemskue dårlige argumenter og usammenhængende logik. Det er blandt andet derfor, det er så vigtigt at forstå vores evolution, for den skaber nogle omstændigheder for os, som vi er nødt til at kende og kompensere for rent kulturelt, hvis vi ikke skal træffe en masse umådeligt idiotiske beslutninger.

Kort sagt er Baade-Og Torsdag et must, hvis man ønsker at træffe langsigtede politiske beslutninger.

Lykken og det meningsfulde liv
Selv det giver Baade-Og Torsdag nogle forslag til; når man nu har været igennem evolutionen både af vores biologi og kultur, så skulle man da være et skarn, hvis man ikke kan sige noget om, hvad der giver mening for mennesket og gør os i godt humør!

Baade-Og Torsdag 199,- inkl. forsendelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *