Baade-Og Onsdag

Nu kommer vi til noget af alt det indhold, som var den egentlige årsag til, at Baade-Og overhovedet blev skrevet. Baade-Og Mandag og Tirsdag præsenterer en masse viden, som er forudsætningen for at kunne forstå pointerne i Baade-Og Onsdag, Torsdag og Fredag. (Det skal dog her røbes, at man godt kan læse de tre sidste bøger uden først at læse de to første, for de væsentligste pointer bliver nemlig opsummeret i begyndelsen af hver bog.)

Onsdag kigger ind i fremtiden:

Den kollektive voksenhed
Baade-Og Tirsdag handlede om menneskehedens “opvækst” gennem en kollektiv spædbarnsepoke, småbørnsepoke, barndom og pubertet. Baade-Og Onsdag handler om, at vi er ved at blive voksne. Vi er ved at påtage os ansvaret for kloden og vores børn på en ny og globalt bevidst måde.

En del af voksenheden handler også om evnen til at kunne se sig selv og sin kultur udefra, med andres øjne, og derigennem kunne både forstå sig selv bedre og handle således, at det kommer alle bedst til gavn.

Både-og
En af forudsætningerne for at blive voksen er altså en bedre refleksionsevne. Refleksionen kræver et Du, eller noget andet at spejle sig i, men det kræver også, at man lægger mærke til spejlingen og, nå ja, reflekterer over den.

Denne dialektik eller konstante væren i et forhold til omgivelserne er et både-og: Både mig og alt det andet. En konstant interaktion.

Som sindbillede på både-og’et bruger Baade-Og kvantefysikken, men den kommer også ind på fuzzy logic, yin og yang, og andre både-og’er.

Hvor svinger pendulerne hen?
Ud over den “store” forandring, når vi lærer at se verden som interaktion og gensidig afhængighed, og når vi ud af denne erkendelse også får en voksen etik, så er der også en række mindre bevægelser i vores kultur og selvforståelse. Der er flere lag i vores væren i verden, som forandrer sig samtidig.

I Baade-Og Mandag introduceres disse som en række tidspenduler, og i Baade-Og Onsdag kommer et bud på, hvordan de svinger i fremtiden, og hvor de svinger os hen. Baade-Og har indtil videre været ret præcis i sine forudsigelser: Perioden 2010-2020 bliver beskrevet som “10 års kronisk Jagtvej 69”. Og det er vel ikke helt ved siden af?

Foragtcentrifugen
Onsdag indeholder også en model over, hvordan religion, produktion og videnskab har kæmpet med at løsrive sig fra hinanden gennem 3.000 år, og hvordan dét, at de metodemæssigt ikke kan udstå hinanden, har skabt det fantastiske samfund, vi har i dag. En proces, som har hængt nøje sammen med fremkomsten af retsstaten, humanismen, pluralismen og demokratiet.

Modellen handler desuden om innovation, etik og underholdning og optræder i øvrigt også i Det åbne samfund og dets venner og Danmark 2030.
Baade-Og Onsdag 199,- inkl. forsendelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *