Hele serien kort fortalt

Jesper Knallhatt skriver i perioden 2001-2009 Baade-Og, der er en dialog mellem den pensionerede tv-producer Cornelius Magnussen og journalisten Tenna E. Rasmussen. Knallhatts computer findes i år 2033 af en professor i dansk, Pamfilia Severinsen, og det er hende, der på fremtidsdansk skriver forord til bøgerne, kommenterer indholdet og udgiver hele bogserien.

Baade-Og Mandag
Udkom 17. juni 2005
Under overskrifterne Hvad har vi gang i? Hvordan hænger det sammen? Hvem er vi? beskriver bogen den seneste teknologiske udvikling samt teorierne om de “mekanismer”, ifølge hvilke verden udvikler sig; kaosteori, kompleksitetsteori og teorien om skalafri netværk. Desuden rummer bogen 15 hypoteser for samfundsudviklingen og den globale udvikling, og endelig slutter bogen af med en tour de force gennem de seneste 2.500 års idéhistorie.

Baade-Og Tirsdag
Udkom 19. september 2006
Under overskriften Hvor kommer vi fra? skildrer bogen menneskets evolution siden de første celler i ursuppen. Fokus i beretningen om vores evolution er vores kognitive evner; bevidstheden, sproget, selvbevidstheden samt vores empatiske og sociale evner. Hvordan er vores hjerner udviklet til at virke, og hvorfor opfører vi os, som vi gør? Den sidste tredjedel af bogen handler om oldtidens Mellemøsten, hvor også vores egen kultur opstod, og handler blandt andet om, hvordan retssamfundet og mandschauvinismen blev opfundet…

Baade-Og Onsdag
Udkom 24. oktober 2007
Under overskriften Hvor er vi på vej hen? kigger Baade-Og ind i fremtiden: hvordan vil de næste 30 år komme til at forløbe? Der opstilles scenarier og modscenarier og gives konkrete bud på vores værdier og normer en generation frem i tiden. Pamfilia Severinsen, som skriver i år 2036 modsiger simpelthen visse steder Knallhatts fremtidsscenarier – så læseren må selv afgøre, hvilket fremtidsscenarium han eller hun tror på.

Baade-Og Torsdag
Udkom 30. oktober 2008
Under overskriften Hvorfor? opsummeres essensen af de tre første bøger og den naturvidenskabelige viden, som er blevet præsenteret om mennesket, vore samfund og vore reaktionsmønstre. For når vi nu så ganske udmærket ved, hvad der er dumt, og hvad der er klogt, hvorfor fortsætter vi så med at agere så idiotisk?

Baade-Og Fredag
Forventet udgivelse, oktober 2009
I Baade-Og Mandag blev det beskrevet, hvordan verden udvikler sig, og der blev opstillet nogle hypoteser. Holder hypoteserne? Og hvis verdens udvikling har en retning; hvis udviklingen har indbyggede mekanismer, som gang på gang skaber ulighed og krige, har vi så som menneskehed overhovedet mulighed for at vælge at styre udviklingen, eller er vi underlagt processer, som gang på gang styrer os ud i katastrofe, konflikt og turbulens?

Under overskriften Hvad så? præsenteres hele bogseriens hovedærinde, nemlig muligheden for en global eksistentialisme: Hvad vil vi med os selv som menneskehed?

Forfatterne og forlaget
Bag pseudonymerne Jesper Knallhatt og Pamfilia Severinsen gemmer sig forfatteren Lene Andersen.

Det Andersenske Forlag indehaves af Lene Andersen og Bogserien Baade-Og udgives uden økonomisk støtte fra nogen.

Lene Andersens arbejde med den sidste bog i serien blev sommeren 2009 støttet med et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, og det blev både modtaget og anvendt med stor taknemmelighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *