For demokratiets skyld

En af det helt centrale tanker bag Baade-Og er, at vi har et demokratisk problem, hvis størstedelen af befolkningen ikke forstår den udvikling der er i gang.

Derfor er Baade-Og både et forsøg på at gøre en masse ny viden tilgængelig for folk, der – ligesom forfatteren – ikke har en matematisk studentereksamen, og en frisk, ny måde at filosofere over tingene på.

Det betyder selvfølgelig, at der er en masse ord og begreber, som er uvante for de fleste, og der er ikke andet at sige til det, end at udviklingen går rasende hurtigt, at hvis demokratiet skal fungere i fremtiden, så er vi alle sammen nødt til at sætte os ind i tingene. Også dét der er svært. For ellers stemmer vi ud i den blå luft, og så bliver vi snydt! – Den kloge narrer den mindre kloge, sådan vil det også være i fremtiden, og den eneste vaccine er: viden.

Nå, til gengæld har Jesper Knallhatt virkelig bestræbt sig på, at bøgerne skulle være underholdende at læse! På spejderære!

Baade-Og er fem bøger. De første to, Mandag og Tirsdag, undersøger, hvordan den vestlige civilisation kom dertil, hvor vi er i dag.

Den tredje bog, Onsdag, kigger ind i fremtiden og har ramt forbløffende plet i sine forudsigelser. Den udkom i 2007 og forudsagde ikke blot finanskrisen men også de mange tumulter i dens kølvand.

Torsdag, den fjerde bog, samler trådene og giver nogle bud på, hvorfor menneskeheden begår de samme fejl generation efter generation.

Fredag, den femte og sidste Baade-Og-bog, undersøger vores muligheder for at sætte os ud over vores spontane reaktionsmønstre og rent faktisk forme en fremtid, som giver velstand og muligheder til alle klodens indbyggere.