Hvem har bidraget?

Baade-Og ville ikke være blevet til dét, bøgerne er, hvis ikke en række dygtige og hjælpsomme forskere løbende havde stillet sig til rådighed med deres ekspertise og en rød pen.

Nogle har været sparringspartnere på projektet fra omkring 1999, andre kom til senere. Fælles for dem er, at deres medvirken har bidraget til en høj faglig standard, som det ellers ikke ville have været muligt at opnå.

Derfor skal lyde en stor tak til:

Jens Bang, professor emeritus i fysik, Niels Bohr Institutet

Per-Aage Brandt, professor i semiotik, Case Western Reserve University, Ohio

Willy Cohn, ingeniør, Servo Logic

Axel Forman, overlæge, Skejby

Peter Gärdenfors, professor i kognitiv videnskab, Lunds Universitet

Cynthia Grund, lektor i filosofi, Syddansk Universitet

Mogens Herman Hansen, lektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

Mogens Jakobsen, professor i mikrobiologi, Life Sciences (KVL)

Bent Raymond Jørgensen, mag.art. i historie

Benny Lautrup, professor i almen fysik, Niels Bohr Institutet

Bent Melchior, overrabbiner emeritus

Allen Podet, professor, philosophy and humanities, Buffalo State

Bent Rosenbaum, overlæge i psykiatri, Glostrup

Andre bidragsydere
Derudover har en stor skare af dygtige mennesker bidraget med kommentarer, korrekturlæsning og rettelser til punktnedslag i teksterne. Stor tak til dem alle!

Forfatterne
Bag pseudonymerne Jesper Knallhatt og Pamfilia Severinsen gemmer sig forfatteren Lene Andersen.

Det Andersenske Forlag indehaves af Lene Andersen og bogserien Baade-Og udgives uden økonomisk støtte fra nogen.

Lene Andersens arbejde med det sidste bind i serien, Baade-Og Fredag, blev sommeren 2009 støttet med et arbejdslegat fra Statens Kunstfond.